Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Thông tin đơn vị - Trường mầm non Hải Dương

''

Ngày 16 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 09:51 01/04/2013  

Giới thiệu đôi nét về trường

Tên đơn vị: Trường mầm non Hải Dương

Địa điểm trụ sở chính: Khu Định Cư II, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quá trình thành lập: Trường được thành lập năm 2007 theo Quyết định số 544/QĐ-UBND của UBND huyện Hương Trà.

Chức năng, nhiệm vụ: Nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ 24-72 tháng tuổi.

Đội ngũ CB-GV-NV gồm có 29 người trong đó: 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng, 18 giáo viên, 08 nhân viên; 100% giáo viên, nhân viên có trình độ văn hoá 12/12; 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn; trường có Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn độc lập và hoạt động có hiệu quả.

Cơ sở vật chất: Trường có 09 phòng học, 05 phòng xây dựng kiên cố, được tổ chức dạy ở 1 cụm tập trung và 4 cơ sở lẽ. trường có 1 phòng y tế, 1 phòng Hiệu trưởng và 9 công trình vệ sinh ở 6 cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường mầm non. 

Số lượt xem : 2241