''

Ngày 13 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị

Thông tin đơn vị

Cập nhật lúc : 09:51 01/04/2013  

Giới thiệu đôi nét về trường

Tên đơn vị: Trường mầm non Hải Dương

Địa điểm trụ sở chính: Khu Định Cư II, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Quá trình thành lập: Trường được thành lập năm 2007 theo Quyết định số 544/QĐ-UBND của UBND huyện Hương Trà.

Chức năng, nhiệm vụ: Nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ từ 24-72 tháng tuổi.

Đội ngũ CB-GV-NV gồm có 29 người trong đó: 01 Hiệu trưởng, 02 Phó Hiệu trưởng, 18 giáo viên, 08 nhân viên; 100% giáo viên, nhân viên có trình độ văn hoá 12/12; 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn; trường có Chi bộ, Công đoàn, Chi đoàn độc lập và hoạt động có hiệu quả.

Cơ sở vật chất: Trường có 09 phòng học, 05 phòng xây dựng kiên cố, được tổ chức dạy ở 1 cụm tập trung và 4 cơ sở lẽ. trường có 1 phòng y tế, 1 phòng Hiệu trưởng và 9 công trình vệ sinh ở 6 cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường mầm non. 

Số lượt xem : 3061