''

Ngày 30 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Lãnh đạo nhà trường

Lãnh đạo nhà trường

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

 
Họ và tên:  Hồ Thị Hồng Toan
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  hongtoan201@gmail.com
Điện thoại:  0905842086
Địa chỉ:  Hải Dương-Hương Trà-TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH: Phụ trách chung
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 769