Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Lãnh đạo nhà trường - Trường mầm non Hải Dương

''

Ngày 16 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Thông tin đơn vị » Lãnh đạo nhà trường

Lãnh đạo nhà trường

Cập nhật lúc : 14:56 07/08/2013  

Hiệu trưởng

 

 
Họ và tên:  Hồ Thị Hồng Toan
Chức vụ:  Hiệu trưởng
Email:  hongtoan201@gmail.com
Điện thoại:  0905842086
Địa chỉ:  Hải Dương-Hương Trà-TT Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH: Phụ trách chung
- Phụ trách chung.
- Công tác tổ chức và cán bộ.
- Công tác kế hoạch, tài chính, CSVC trường học.

Số lượt xem : 494