Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Thứ Hai, 14/01/2019

Buổi sáng

08h00: Kiểm tra môi trường các điểm trường (CBQL)

08h00: Dự tổng kết Liên đoàn lao động thị xã (đ/c Xoa)

Buổi chiều

13h30: Dự tổng kết Hội LHPN Xã Hải Dương tại UBND xã (đ/c Toan)

Thứ Ba, 15/01/2019

Buổi sáng

08h00: Kiểm tra việc thực hiện chương trình khối nhỡ (đ/c Hồng, Xoa)

Buổi chiều

14h00: Họp tổ chức tuần lễ hội Tết và mùa xuân cho trẻ (CBQL, GVCC) 

Thứ Tư, 16/01/2019

Buổi sáng

08h00: Kiểm tra, duyệt số liệu năm học 2019-2020 tại PGD&ĐT thị xã (đ/c Toan, Hồng)

Thứ Năm, 17/01/2019

Buổi sáng

08h00: Kiểm tra việc thực hiện chương trình khối Bé (đ/c Hồng)

Buổi chiều

14h00: Duyệt KHCĐ khối Nhỡ (đ/c Toan, Hồng)

Thứ Sáu, 18/01/2019

Buổi sáng

08h00: dự thao giảng sinh hoạt CM khối Nhỡ (CBQL, GV)