Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Thứ Hai, 18/06/2018

Buổi sáng

08h: Trực cơ quan theo lịch phân công

Thứ Ba, 19/06/2018

Buổi sáng

08h00: Trực cơ quan theo lịch phân công

Buổi chiều

08h00: UBKT Đảng ủy kiểm tra kế hoạch xây dựng trường MN đạt CQG (BT, PBT Chi bộ)

Thứ Tư, 20/06/2018

Buổi sáng

08h00: Sơ kết 6 tháng đầu 2018 Đảng ủy (đảng viên toàn chi bộ)

Thứ Năm, 21/06/2018

Buổi sáng

08h00: Kiểm tra công tác dạy hè (CBQL)

Thứ Sáu, 22/06/2018

Buổi sáng

08h00: Trực hè theo lịch