Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Lịch công tác - Trường mầm non Hải Dương

''

Ngày 26 tháng 04 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 15:40 22/04/2019  

Tuần 17 năm 2019
Từ ngày 22/04/2019 đến ngày 28/04/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/04/2019)

- 7h30: kiểm tra các cơ sở (CBQL)

-14h00: Kiểm tra hoạt động chiều các lớp (PHT)

Thứ Ba
(23/04/2019)

- 8h00: Kiểm tra việc thực hiện chương trình (Cô Hồng)

- 8h00: Kiểm tra HSSS nhóm trẻ (Cô Xoa)

- Kiểm tra hoạt động chiều lớp mẫu giáo A2 (Cô Hồng)

Thứ Tư
(24/04/2019)

- 8h00: Làm kiểm định chất lượng

-13h30: Làm kiểm định chất lượng

Thứ Năm
(25/04/2019)

- 8h00: Làm kiểm định chất lượng

- 13h30: làm kiểm định chất lượng

Thứ Sáu
(26/04/2019)

-8h00: Làm kiểm định chất lượng

- 13h00: Làm kiểm định chất lượng

Thứ Bảy
(27/04/2019)
Chủ Nhật
(28/04/2019)