''

Ngày 04 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 15:14 23/06/2020  

Tuần 27 năm 2020
Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(29/06/2020)

- 8h: Kiểm tra HSSS (Phó Hiệu trưởng)

- 7h30: Kiểm tra các cơ sở: CBQL

- 13h30: Làm việc bình thường tại cơ quan

Thứ Ba
(30/06/2020)

- 7h 45 Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ lớp A3 (Thành phần theo quyết định)

- 9h Họp BGH, TTCM triển khai đánh giá chuẩn HT, PHT, GV; Đánh giá CCVC cuối năm, hướng dẫn công tác thi đua- kiểm tra

Thứ Tư
(01/07/2020)

- 7h45: Kiểm tra thực hiện chương trình (BGH)

- 13h30: Làm việc bình thường tại cơ quan (BGH)

Thứ Năm
(02/07/2020)

- 8h họp HĐTĐ- KT xét sáng kiến kinh nghiệm ( thành phần theo quyết định)

Thứ Sáu
(03/07/2020)

- 8h giám sát công trình sửa chữa cơ sở VT- Đ/C Toan

- 14h Họp chi bộ (Đảng viên)

Thứ Bảy
(04/07/2020)

- 8h: Họp HĐSP ( Toàn thể CBGVNV trong trường)

Chủ Nhật
(05/07/2020)