Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Lịch công tác - Trường mầm non Hải Dương

''

Ngày 23 tháng 10 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 10:43 22/10/2018  

Tuần 43 năm 2018
Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 28/10/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/10/2018)

08h00: Kiểm tra các điểm trường (CBQL)

08h00: Kiểm tra công tác vệ sinh học đường (NV y tế)

14h00: Làm việc tại trường (đ/c Toan)

14h00: Kiểm tra hoạt động chiều (đ/c XOa, Hồng)

Thứ Ba
(23/10/2018)

08h00:Xây dựng kế hoạch làm ĐDĐC (đ/c Hồng)

08h00: Xây dựng kế hoạch dự giwof thao giảng các HĐ sau tập huấn (đ/c Xoa)

Thứ Tư
(24/10/2018)

08h00: Duyệt kế hoạch giáo dục (đ/c Toan, Xoa)

08h00: Chỉnh sửa hồ sơ PCGD (đ/c Hồng)

Thứ Năm
(25/10/2018)

08h00: Thực hiện các hoạt động thao giảng (khối Nhà trẻ, MG Lớn)

14h00: Kiểm tra HĐ chiều các lớp (đ/c Toan, Hồng)

Thứ Sáu
(26/10/2018)

08h00: Thao giảng khối Nhỡ- Bé (lịch phân công)

Thứ Bảy
(27/10/2018)

08h00: Triển khai chương trình GDMN sau tập huấn (HĐSP)

Chủ Nhật
(28/10/2018)