Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Lịch công tác - Trường mầm non Hải Dương

''

Ngày 25 tháng 03 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 11:17 19/03/2018  

Tuần 12 năm 2018
Từ ngày 19/03/2018 đến ngày 25/03/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/03/2018)

- Kiểm tra thực hiện chương trình

- Làm việc tại trường

Thứ Ba
(20/03/2018)

- Kiểm tra toàn diện các lớp ( CBQL)

- Kiểm tra toàn diện các lớp ( CBQL)

Thứ Tư
(21/03/2018)

- Kiểm tra toàn diện các lớp ( CBQL)

- Kiểm tra toàn diện các lớp ( CBQL)

Thứ Năm
(22/03/2018)

- Thao giảng khối Bé

- Làm việc tại trường

Thứ Sáu
(23/03/2018)

- Kiểm tra toàn diện các lớp ( CBQL)

- Kiểm tra toàn diện các lớp ( CBQL)

Thứ Bảy
(24/03/2018)
Chủ Nhật
(25/03/2018)