Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Lịch công tác - Trường mầm non Hải Dương

''

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 10:31 10/07/2019  

Tuần 28 năm 2019
Từ ngày 08/07/2019 đến ngày 14/07/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(08/07/2019)

08h00: Làm việc bình thường tại trường cả ngày - Trực cơ quan đ/c Toan

14h: Làm phiếu PCGD-XMC - đ/c Hồng

Thứ Ba
(09/07/2019)

08h00: Làm việc bình thường tại trường cả ngày - Trục cơ quan đ/c Toan

Thứ Tư
(10/07/2019)

08h00: Báo cáo tình hình xây dựng trường chuẩn quốc giá - đ/c Toan

13h30: Làm việc với UBND xã về tình hình CSVC trong quá trình xây dựng trường CQG - đ/c Toan

Thứ Năm
(11/07/2019)

08h00: Hoàn thiện báo cáo TĐG - đ/c Toan

Thứ Sáu
(12/07/2019)

08h00: Họp Hội đồng TĐG thông qua báo cáo Tự đánh gia - Hội đồng TĐG

Thứ Bảy
(13/07/2019)
Chủ Nhật
(14/07/2019)