''

Ngày 09 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 08:18 25/03/2020  

Tuần 13 năm 2020
Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 29/03/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(23/03/2020)

8h00: Trực cơ quan theo lịch phân công, trực lãnh đạo( Cô Toan) Cả ngày

Thứ Ba
(24/03/2020)

8h:  Trực cơ quan theo lịch phân công, trực lãnh đạo (Cô Xoa) cả ngày

-  Họp UBND xã cô Toan

Thứ Tư
(25/03/2020)

- 8h: Trực cơ quan theo lịch phân công, trực lãnh đạo( Cô Hồng) cả ngày

Thứ Năm
(26/03/2020)

-8h: trực cơ quan theo lịch phân công, trực lãnh đạo ( cô Toan) cả ngày

Thứ Sáu
(27/03/2020)

- 8h: Trực cơ quan theo lịch phân công, trực lãnh đạo ( cô Xoa) cả ngày

- 8h: Tổng dọn vệ sinh môi trường tại Cụm Vĩnh Trị và Khu Định Cư II ( toàn trường)

Thứ Bảy
(28/03/2020)
Chủ Nhật
(29/03/2020)