Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Lịch công tác - Trường mầm non Hải Dương

''

Ngày 19 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:13 16/08/2018  

Tuần 33 năm 2018
Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/08/2018)

08h: Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường (CBQL)

14h: Làm việc tại trường (đ/c Toan)

- kiểm tra công tác trang hoàng lớp (đ/c Xoa, Hồng)

Thứ Ba
(14/08/2018)

08h00; Tiếp tục chiêu sinh cháu nhà trẻ (CBQL, GV)

08h00: Kiểm tra công tác trang hoàng trong và ngoài lớp các điểm trường (CBQL)

Thứ Tư
(15/08/2018)

08h00: Làm việc tại trường (CBQL)

Thứ Năm
(16/08/2018)

08h00: Kiểm tra môi trường, trang hoàng lớp các điểm trưởng chuẩn bị đón trẻ (CBQL)

14h00: Họp chuyên môn toàn trường (CBQL, GV)

Thứ Sáu
(17/08/2018)

08h00: Họp Hội đồng sư phạm 

08h00: Tập huấn công đoàn (đ/c Hồng)

Thứ Bảy
(18/08/2018)
Chủ Nhật
(19/08/2018)