''

Ngày 30 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 13:53 15/09/2020  

Tuần 38 năm 2020
Từ ngày 14/09/2020 đến ngày 20/09/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(14/09/2020)

7h30: Kiểm tra các cơ sở ( CBQL)

13h30: Hoàn thiện báo cáo kiểm định ( Cô Xoa)

Thứ Ba
(15/09/2020)

7h30: Kiểm tra nắm bắt tình hình số lượng trẻ ra lớp ( CBQL)

13h30: Hoàn thiện Báo cáo kiểm định ( Cô Xoa)

Thứ Tư
(16/09/2020)

7h30: Kiểm tra cơ sở Vĩnh Trị ( Cô Hồng)

13h30: Tiếp tục xây dựng các loại kế hoạch (CBQL)

Thứ Năm
(17/09/2020)

7h30: Kiểm tra cơ sở ( CBQL)

13h30: Làm việc tại trường

Thứ Sáu
(18/09/2020)

7h30: Kiểm tra cơ sở (CBQL)

13h30: Tiếp tục xây dựng các loại kế hoạch ( CBQL)

Thứ Bảy
(19/09/2020)
Chủ Nhật
(20/09/2020)