Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Lịch công tác - Trường mầm non Hải Dương

''

Ngày 23 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác

Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:09 19/06/2018  

Tuần 25 năm 2018
Từ ngày 18/06/2018 đến ngày 24/06/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/06/2018)

08h: Trực cơ quan theo lịch phân công

Thứ Ba
(19/06/2018)

08h00: Trực cơ quan theo lịch phân công

08h00: UBKT Đảng ủy kiểm tra kế hoạch xây dựng trường MN đạt CQG (BT, PBT Chi bộ)

Thứ Tư
(20/06/2018)

08h00: Sơ kết 6 tháng đầu 2018 Đảng ủy (đảng viên toàn chi bộ)

Thứ Năm
(21/06/2018)

08h00: Kiểm tra công tác dạy hè (CBQL)

Thứ Sáu
(22/06/2018)

08h00: Trực hè theo lịch

Thứ Bảy
(23/06/2018)
Chủ Nhật
(24/06/2018)