Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hội chữ thập đỏ - Trường mầm non Hải Dương

''

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Hội chữ thập đỏ

Hội chữ thập đỏ

Chi hội chữ thập đỏ trường MN Hải Dương tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018
Sáng ngày 29/8/2018 trường MN Hải Dương tham gia hiến máu tình nguyện tại hội trường UBND thị xã Hương Trà