Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Tin tức giáo dục - Trường mầm non Hải Dương

''

Ngày 19 tháng 08 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức giáo dục

Tin tức giáo dục

Trường MN Hải Dương tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non sau sửa đổi''
Thực hiện kế hoạch tập huấn bồi dưỡng chuyên đề cho giáo viên năm học 2017 - 2018 Trường MN Hải Dương đã tổ chức tập huấn "Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non" sau sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT cho giáo viên mầm non dạy ở các độ tuổi (Nhà trẻ, Mẫu ...

  • Giáo dục tháng 4
    Sáng ngày 27 tháng 4 năm 2016 tại Trường Mầm non Hải Dương đã tổ chức cuộc thi ngày hội vẽ tranh về quê hương của bé

  • BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KĐCL
    Trường Mầm non Hải Dương được thành lập theo Quyết định số: 544/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 09 năm 2007 của UBND huyện Hương Trà (nay là thị ...

  • Ước vọng của cô học sinh nghèo
    Cha bị câm điếc, anh trai bị bại liệt, mẹ bỏ nhà đi khi vừa tròn 10 tuổi, em Phan Kim Tươi (lớp 12A3 Trường THPT Lương Thế Vinh, huyện Phụng ...