Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Hệ thông không nhận dạng được yêu cầu của bạn. Vui lòng thông báo cho quản trị hệ thống

Lịch học Bồi dưỡng chính trị hè 2015 cho CBQL, giáo viên và nhân viên - Trường mầm non Hải Dương

''

Ngày 21 tháng 09 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức giáo dục

Tin tức giáo dục

Cập nhật lúc : 10:10 10/08/2015  

Lịch học Bồi dưỡng chính trị hè 2015 cho CBQL, giáo viên và nhân viên 

LỚP

HỌC

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ
THAM GIA HỌC BỒI DƯỠNG

S L HỌC VIÊN

QUẢN LÝ LỚP

I

Từ 7g30
ngày 17/8/2015 đến 11g30 ngày 18/8/2015

MN H Vân, MN T Hạ, MN H Phong, MN H Hồ, MN H Xuân, MN H Chữ, MN H An

220

- Lớp trưởng: Nguyễn Thị Dịu, HT MN Hương Hồ                                   - Lớp phó: Đoàn Thị Hồng Minh, HT MN Tứ Hạ

II

Từ 13g30
ngày 18/8/2015 đến 17g00 ngày 19/8/2015

MN H Toàn, MN H Vinh, MN H Văn, MN H Dương, MN B Thành, MN H Bình, MN B Điền,

MN H Tiến

220

- Lớp trưởng: Đặng Thị Hồng Liên, HT MN Hương Văn      - Lớp phó: Trần Thị Ngọc Lan, HT MN Hương Vinh   

III

Từ 7g30
ngày 20/8/2015 đến 11g30 ngày 21/8/2015

TH H Vân, TH L Thành, TH T Hạ 1, TH H Văn 1, TH H Văn 2, TH H Xuân 1, TH H Toàn 1, TH H Toàn 2, TH H Toàn3, TH V Q Đ

216

- Lớp trưởng: Nguyễn Xuân Lựa, HT TH Hương Toàn 2    - Lớp phó: Trương Ngọc Hải, HT TH Hương Xuân 1

IV

Từ 13g30
ngày 21/8/2015 đến 17g00 ngày 22/8/2015

TH H Chữ 1, TH H Chữ 2, TH H An, TH H Hồ 1, TH H Hồ 2, TH H Vinh 1, TH H Vinh 2, TH H Vinh 3, TH T Phước

216

- Lớp trưởng: Hồ Văn Mừng, HT TH Hương Hồ 2                - Lớp phó: Đặng Hữu Việt, HT TH Hương Vinh 2

V

Từ 7g30
ngày 24/8/2015 đến 11g30 ngày 25/8/2015

TH H Xuân 2, TH T Hòa, TH V An, TH T Dương, TH V Dương, TH H Thọ 1, TH H Thọ 2, TH B Thành, TH B Điền, TH H Tiến

210

- Lớp trưởng: Phạm Văn Sang, HT TH Vân An

- Lớp phó: Nguyễn Văn Tồn, HT TH Hương Thọ 1

VI

Từ 13g30
ngày 25/8/2015 đến 17g00 ngày 26/8/2014

MN Sơn Ca, MN H Thọ, TH Tứ Hạ 2, THCS Hà Thế Hạnh, THCS Nguyễn Xuân Thưởng, THCS Lê Quang Tiến

217

- Lớp trưởng: Nguyễn Thuận Nam, HT THCS Hà Thế Hạnh

- Lớp phó: Nguyễn Xuân Khải, HT THCS Lê Q Tiến

VII

Từ 7g30
ngày 27/8/2014 đến 11g30 ngày 28/8/2015

THCS Hồ Văn Tứ, THCS Hoàng Kim Hoán, THCS Nguyễn Đăng Thịnh, THCS Nguyễn Khánh Toàn, THCS Nguyễn Khoa Đăng, THCS Trần Đăng Khoa

217

- Lớp trưởng: Nguyễn Văn Tính, HT THCS Nguyễn Khoa Đăng

 - Lớp phó: Nguyễn Thìn, HT THCS Hoàng Kim Hoán

VIII

Từ 13g30
ngày 28/8/2015 đến 17g00 ngày 29/8/2015

THCS Đặng Vinh, THCS Nguyễn Khoa Thuyên, THCS Huỳnh Đình Túc, THCS Tôn Thất Bách, THCS Lê Thuyết, TH-THCS Lê Quang Bính

217

- Lớp trưởng: Phạm Văn Lực, HT THCS Đặng Vinh                                   - Lớp phó: Nguyễn Văn Tương, HT THCS Nguyễn Khoa Thuyên

Cộng

62 đơn vị

1733

 

 

 

 

Số lượt xem : 151

Chưa có bình luận nào cho bài viết này