''

Ngày 13 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Tin tức » Tin tức giáo dục

Tin tức giáo dục

Cập nhật lúc : 10:10 10/08/2015  

Lịch học Bồi dưỡng chính trị hè 2015 cho CBQL, giáo viên và nhân viên 

LỚP

HỌC

THỜI GIAN

ĐƠN VỊ
THAM GIA HỌC BỒI DƯỠNG

S L HỌC VIÊN

QUẢN LÝ LỚP

I

Từ 7g30
ngày 17/8/2015 đến 11g30 ngày 18/8/2015

MN H Vân, MN T Hạ, MN H Phong, MN H Hồ, MN H Xuân, MN H Chữ, MN H An

220

- Lớp trưởng: Nguyễn Thị Dịu, HT MN Hương Hồ                                   - Lớp phó: Đoàn Thị Hồng Minh, HT MN Tứ Hạ

II

Từ 13g30
ngày 18/8/2015 đến 17g00 ngày 19/8/2015

MN H Toàn, MN H Vinh, MN H Văn, MN H Dương, MN B Thành, MN H Bình, MN B Điền,

MN H Tiến

220

- Lớp trưởng: Đặng Thị Hồng Liên, HT MN Hương Văn      - Lớp phó: Trần Thị Ngọc Lan, HT MN Hương Vinh   

III

Từ 7g30
ngày 20/8/2015 đến 11g30 ngày 21/8/2015

TH H Vân, TH L Thành, TH T Hạ 1, TH H Văn 1, TH H Văn 2, TH H Xuân 1, TH H Toàn 1, TH H Toàn 2, TH H Toàn3, TH V Q Đ

216

- Lớp trưởng: Nguyễn Xuân Lựa, HT TH Hương Toàn 2    - Lớp phó: Trương Ngọc Hải, HT TH Hương Xuân 1

IV

Từ 13g30
ngày 21/8/2015 đến 17g00 ngày 22/8/2015

TH H Chữ 1, TH H Chữ 2, TH H An, TH H Hồ 1, TH H Hồ 2, TH H Vinh 1, TH H Vinh 2, TH H Vinh 3, TH T Phước

216

- Lớp trưởng: Hồ Văn Mừng, HT TH Hương Hồ 2                - Lớp phó: Đặng Hữu Việt, HT TH Hương Vinh 2

V

Từ 7g30
ngày 24/8/2015 đến 11g30 ngày 25/8/2015

TH H Xuân 2, TH T Hòa, TH V An, TH T Dương, TH V Dương, TH H Thọ 1, TH H Thọ 2, TH B Thành, TH B Điền, TH H Tiến

210

- Lớp trưởng: Phạm Văn Sang, HT TH Vân An

- Lớp phó: Nguyễn Văn Tồn, HT TH Hương Thọ 1

VI

Từ 13g30
ngày 25/8/2015 đến 17g00 ngày 26/8/2014

MN Sơn Ca, MN H Thọ, TH Tứ Hạ 2, THCS Hà Thế Hạnh, THCS Nguyễn Xuân Thưởng, THCS Lê Quang Tiến

217

- Lớp trưởng: Nguyễn Thuận Nam, HT THCS Hà Thế Hạnh

- Lớp phó: Nguyễn Xuân Khải, HT THCS Lê Q Tiến

VII

Từ 7g30
ngày 27/8/2014 đến 11g30 ngày 28/8/2015

THCS Hồ Văn Tứ, THCS Hoàng Kim Hoán, THCS Nguyễn Đăng Thịnh, THCS Nguyễn Khánh Toàn, THCS Nguyễn Khoa Đăng, THCS Trần Đăng Khoa

217

- Lớp trưởng: Nguyễn Văn Tính, HT THCS Nguyễn Khoa Đăng

 - Lớp phó: Nguyễn Thìn, HT THCS Hoàng Kim Hoán

VIII

Từ 13g30
ngày 28/8/2015 đến 17g00 ngày 29/8/2015

THCS Đặng Vinh, THCS Nguyễn Khoa Thuyên, THCS Huỳnh Đình Túc, THCS Tôn Thất Bách, THCS Lê Thuyết, TH-THCS Lê Quang Bính

217

- Lớp trưởng: Phạm Văn Lực, HT THCS Đặng Vinh                                   - Lớp phó: Nguyễn Văn Tương, HT THCS Nguyễn Khoa Thuyên

Cộng

62 đơn vị

1733

 

 

 

 

Số lượt xem : 208

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác